క్యాపిటల్ బిజినెస్ పార్క్ లో వెలంపల్లి స్కాం….
జగన్ నీకు దమ్ముంటే మీ నాయకుడిని శిక్షిస్తావా?
పోతిన మహేష్ ఫైర్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *