బుల్లితెర పై సందడి చేసిన వకీల్ సాబ్
పవన్ కళ్యాణ్ క్రేజ్ కి ఇదే నిదర్శనం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *